تصاویر دسته جمعی

روحانیت در جبهه

روحانیت در جبهه

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

جهاد سازندگی در جبهه

جهاد سازندگی در جبهه

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

كاروان دانش آموزي ميثاق با شهدا

كاروان دانش آموزي ميثاق با شهدا

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

فضاسازی شهر سمنان(میدان معلم)

فضاسازی شهر سمنان(میدان معلم)

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

فضاسازی شهر سمنان

فضاسازی شهر سمنان

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

فضاسازی شهر سمنان(1)

فضاسازی شهر سمنان(1)

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

قرارگاه فرهنگی شهدا

قرارگاه فرهنگی شهدا

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

نمایشگاه فدائیان ولایت

نمایشگاه فدائیان ولایت

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

نواخته شدن زنگ ايثار و شهادت در مدارس استان سمنان

نواخته شدن زنگ ايثار و شهادت در مدارس استان سمنان

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

اجراي نماهنگ شهداي ايران در سمنان

اجراي نماهنگ شهداي ايران در سمنان

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

همايش دانش آموزي رهروان شهيد فهميده

همايش دانش آموزي رهروان شهيد فهميده

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

شب شعر و خاطره به ياد شهداي استان

شب شعر و خاطره به ياد شهداي استان

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

فضای شهر سمنان

فضای شهر سمنان

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

نمایشگاه

نمایشگاه

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

اجلاسيه شهداي دانشجوي استان

اجلاسيه شهداي دانشجوي استان

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

کتابهای چاپ شده

کتابهای چاپ شده

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

گردهمايي رزمندگان استان سمنان با حضور آيت الله خاتمي

گردهمايي رزمندگان استان سمنان با حضور آيت الله خاتمي

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

عملکرد گردان امام حسین(ع) در کنگره شهدا

عملکرد گردان امام حسین(ع) در کنگره شهدا

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

غرفه ستاد کنگره

غرفه ستاد کنگره

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

غرفه ستاد کنگره (2)

غرفه ستاد کنگره (2)

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

17اردیبهشت سالن غدیر (رخداد عظیم فرهنگی)

17اردیبهشت سالن غدیر (رخداد عظیم فرهنگی)

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

دعای ندبه

دعای ندبه

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

اربعین شهید طحان

اربعین شهید طحان

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

شور انتخابات در جبهه های جنگ

شور انتخابات در جبهه های جنگ

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

مراسم رونمایی از فرهنگ نامه 630 شهید شهرستان دامغان

مراسم رونمایی از فرهنگ نامه 630 شهید شهرستان دامغان

ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان