• شهید داود آبیار

  داود آبیار

  • نام : داود آبیار
  • فرزند : حسن
  • متولد : 1339/09/15 در روستای مایان
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه دامغان
  • مدت حضور : 3 ماه و 4 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : بنا
  • تاریخ شهادت : 1361/09/04
  • محل شهادت : عین خوش
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : دامغان روستای مایان

  ادامه

 • شهید عبدا... آبیار

  عبدا... آبیار

  • نام : عبدا... آبیار
  • فرزند : احمد
  • متولد : 1344/05/05 در سقز
  • تحصیلات : بی سواد
  • تاهل : متاهل
  • یگان: ارتش-لشکر77پیاده خراسان
  • مدت حضور : 22ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کارگر
  • تاریخ شهادت : 1369/06/18
  • محل شهادت : عراق اوردگاه عندلیث
  • عملیات : سایر
  • محل دفن : سقزگلزار شهدای

  ادامه

 • شهید مجید آتش فراز

  مجید آتش فراز

  • نام : مجید آتش فراز
  • فرزند : بالائی (علی)
  • متولد : 1347/10/27 در اراک
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-لشکر8نجف اشرف-گردان ادوات
  • مدت حضور : 6 ماه و 14 روز
  • مسئولیت : بیسم چی
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : نقاش ساختمان
  • تاریخ شهادت : 1365/10/21
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : کربلای5
  • محل دفن : گرمسار امام زاده اسماعیل

  ادامه

 • شهید محمد آج قلی

  محمد آج قلی

  • نام : محمد آج قلی
  • فرزند : غلامحسین
  • متولد : 1335/04/18 در شاهرود- روستای خیج
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 12-گردان ولیعصر(عج)
  • مدت حضور : 18 ماه و 25 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارگر ذوب آهن
  • تاریخ شهادت : 1366/01/22
  • محل شهادت : شلمچه(باغ رضوان)
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : شاهرود روستای خیج

  ادامه

 • شهید اکبر (علی اکبر) آجودانی

  اکبر (علی اکبر) آجودانی

  • نام : اکبر (علی اکبر) آجودانی
  • فرزند : شعبان
  • متولد : 1346/09/20 در روستای چهار طاق
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 12-گردان مهندسی رزمی
  • مدت حضور : 8 ماه و 5 روز
  • مسئولیت : نیروی گردان مهندسی رزمی
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کشاورز و شاگرد بنا
  • تاریخ شهادت : 1366/01/22
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه