• شهید غلامعلی اشتری

  غلامعلی اشتری

  • نام : غلامعلی اشتری
  • فرزند : محمد
  • متولد : 1335/08/25 در ایوانکی
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: ارتش-هوانیروز
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : خلبان
  • نوع عضویت : درجه دار ارتش
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1365/12/25
  • محل شهادت : منطقه عملیاتی شلمچه
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گلزار شهدای ایوانکی

  ادامه

 • شهید عنایت الله رحمانی نژاد

  عنایت الله رحمانی نژاد

  • نام : عنایت الله رحمانی نژاد
  • فرزند : فتحعلی
  • متولد : 1340/05/04 در ایوانکی-چشمه نادی
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: نیروی انتظامی
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : مهندس پرواز هلی کوپتر
  • نوع عضویت : کادر نیروی انتظامی
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1374/05/01
  • محل شهادت : بهاباد کرمان
  • عملیات : -
  • محل دفن : گلزار شهدای امامزاده عاقب ایوانکی

  ادامه

 • شهید رضا سرهنگی

  رضا سرهنگی

  • نام : رضا سرهنگی
  • فرزند : عطاء
  • متولد : 1343/06/10 در گرمسار چشمه نادی
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه کرمسار
  • مدت حضور : 35روز
  • مسئولیت : تیربارچی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1360/09/23
  • محل شهادت : گیلان غرب
  • عملیات : مطلع الفجر
  • محل دفن : گلزار شهدای امامزاده عاقب ایوانکی

  ادامه

 • شهید حسن عرب سرهنگی

  حسن عرب سرهنگی

  • نام : حسن عرب سرهنگی
  • فرزند : علی آقا
  • متولد : 1345/01/10 در گرمسار-چشمه نادی
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار- تی12قائم (عج)-گدکربلا
  • مدت حضور : 7 ماه 21 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کشاورزی
  • تاریخ شهادت : 1364/11/21
  • محل شهادت : شلمچه اروندرود جزیره بوارین
  • عملیات : والفجر8
  • محل دفن : امامزاده عاقب ایوانکی

  ادامه

 • شهید مرتضی قاسمی

  مرتضی قاسمی

  • نام : مرتضی قاسمی
  • فرزند : غلامرضا
  • متولد : 1341/04/22 در ایوانکی
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-ل 17-گد کربلا
  • مدت حضور : 5ماه و 9روز
  • مسئولیت : تیربارچی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1362/08/15
  • محل شهادت : پنجوین عراق
  • عملیات : والفجر4
  • محل دفن : گلزار شهدای ایوانکی

  ادامه