• شهید سید مصطفی موسوی

  سید مصطفی موسوی

  • نام : سید مصطفی موسوی
  • فرزند : سیدمومن
  • متولد : 1346/02/26 در شهمیرزاد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سمنان -لشگر8نجف-گردان پیاده
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : کشاورز و دامدار
  • تاریخ شهادت : 1367/01/29
  • محل شهادت : منطقه فاو
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : فولاد محله

  ادامه

 • شهید علی صفایی

  علی صفایی

  • نام : علی صفایی
  • فرزند : فرج ا...
  • متولد : 1347/06/15 در سمنان
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سمنان
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1363/01/02
  • محل شهادت : پادگان حمزه تهران
  • عملیات : -
  • محل دفن : گلزار شهدای شهمیرزاد

  ادامه

 • شهید عبدالرضا طبسی

  عبدالرضا طبسی

  • نام : عبدالرضا طبسی
  • فرزند : سن
  • متولد : 1342/01/10 در شهمیرزاد
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : تیربارچی
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : راننده
  • تاریخ شهادت : 1364/06/30
  • محل شهادت : اشنویه
  • عملیات : مقابله با تک دشمن(مهران)
  • محل دفن : گلزارشهدای شهمیرزاد

  ادامه

 • شهید حمید عابدی

  حمید عابدی

  • نام : حمید عابدی
  • فرزند : عباسعلی
  • متولد : 1342/5/5 در سمنان شهمیرزاد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران لشکر 27 حضر
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیجی
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1362/1/24
  • محل شهادت : جنوب - فکه -شرهانی
  • عملیات : -
  • محل دفن : مفقود الاثر

  ادامه

 • شهید احمد فرهادی

  احمد فرهادی

  • نام : احمد فرهادی
  • فرزند : محمدباقر
  • متولد : 1340/04/15 در تهران
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش جمهوری اسلامی ایران لشگر28کردستان
  • مدت حضور : 15ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : بناء
  • تاریخ شهادت : 1363/03/02
  • محل شهادت : منطقه مریوان
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گلزارشهدای شهمیرزاد

  ادامه