• شهید عبدا... آبیار

  عبدا... آبیار

  • نام : عبدا... آبیار
  • فرزند : احمد
  • متولد : 1344/05/05 در سقز
  • تحصیلات : بی سواد
  • تاهل : متاهل
  • یگان: ارتش لشکر 77 پیاده خراسان
  • مدت حضور : 22ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : کارگر
  • تاریخ شهادت : 1369/01/18
  • محل شهادت : عراق اوردگاه عندلیث
  • عملیات : -
  • محل دفن : گلزار شهدای سقز

  ادامه

 • شهید مهر علی آقا جانی

  مهر علی آقا جانی

  • نام : مهر علی آقا جانی
  • فرزند : قربانعلی
  • متولد : 1345/02/12 در بابل
  • تحصیلات : بی سواد
  • تاهل : متاهل
  • یگان: ارتش -لشگر 81زرهی گردان195گروهان2
  • مدت حضور : 3 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : سرباز
  • تاریخ شهادت : 1364/11/20
  • محل شهادت : منطقه عملیاتی کوشک
  • عملیات : والفجر8
  • محل دفن : جاویدالاثر

  ادامه

 • شهید محمد ابراهیمیان

  محمد ابراهیمیان

  • نام : محمد ابراهیمیان
  • فرزند : غلامحسین
  • متولد : 1333/09/02 در سمنان
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه سمنان-تیپ21-گردان موس ابن جعفر(ع)
  • مدت حضور : 5ماه 4روز
  • مسئولیت : مسئول پرسنلی گروهان
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارمند آموزش و پرورش
  • تاریخ شهادت : 1364/11/21
  • محل شهادت : اروندرود جزیره ام الرصاص
  • عملیات : والفجر8
  • محل دفن : امام زاده یحیی سمنان

  ادامه

 • شهید سید جعفر احمد پناه

  سید جعفر احمد پناه

  • نام : سید جعفر احمد پناه
  • فرزند : سید کریم
  • متولد : 1339/01/02 در سمنان
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سمنان-12قائم(عج)گردان موسی ابن جعفر(ع)
  • مدت حضور : 25ماه 8روز
  • مسئولیت : مسئول تدارکات کروهان
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : سیم کشی ساختمان
  • تاریخ شهادت : 1365/10/21
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : کربلای5
  • محل دفن : امام زاده یحیی سمنان

  ادامه

 • شهید سید محمد رضا احمد پناهی

  سید محمد رضا احمد پناهی

  • نام : سید محمد رضا احمد پناهی
  • فرزند : سید مصطفی
  • متولد : 1351/06/16 در نیشابور
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه نیشابور تیپ21 امام رضا(ع)
  • مدت حضور : 2ماه 4روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1366/11/20
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : کربلای5
  • محل دفن : نیشابور بهشت فضل

  ادامه