• شهید محمد آج قلی

  محمد آج قلی

  • نام : محمد آج قلی
  • فرزند : غلامحسین
  • متولد : 1335/04/18 در شاهرود- روستای خیج
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 12-گردان ولیعصر(عج)
  • مدت حضور : 18 ماه و 25 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارگر ذوب آهن
  • تاریخ شهادت : 1366/01/22
  • محل شهادت : شلمچه(باغ رضوان)
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : شاهرود روستای خیج

  ادامه

 • شهید اکبر (علی اکبر) آجودانی

  اکبر (علی اکبر) آجودانی

  • نام : اکبر (علی اکبر) آجودانی
  • فرزند : شعبان
  • متولد : 1346/09/20 در روستای چهار طاق
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 12-گردان مهندسی رزمی
  • مدت حضور : 8 ماه و 5 روز
  • مسئولیت : نیروی گردان مهندسی رزمی
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کشاورز و شاگرد بنا
  • تاریخ شهادت : 1366/01/22
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه

 • شهید سیدعبدالحسین آجودانی

  سیدعبدالحسین آجودانی

  • نام : سیدعبدالحسین آجودانی
  • فرزند : سیدرضا
  • متولد : 1347/04/01 در چهارطاق
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 12-گردان کربلا
  • مدت حضور : 6ماه و 3 روز
  • مسئولیت : تیربارچی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1366/08/29
  • محل شهادت : ماووت
  • عملیات : نصر 8
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه

 • شهید موسی آجودانی

  موسی آجودانی

  • نام : موسی آجودانی
  • فرزند : قنبر
  • متولد : 1343/1/1 در شاهرود - چهارطاق
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر 64 پیاده ارومیه
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : -
  • تاریخ شهادت : 1363/3/16
  • محل شهادت : ارومیه روستای باوان
  • عملیات : درگیری با ضد انقلاب
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه

 • شهید حسن آجودانی

  حسن آجودانی

  • نام : حسن آجودانی
  • فرزند : رمضان
  • متولد : 1345/01/01 در شاهرود - روستای چهار طاق
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 21-گردان کربلا
  • مدت حضور : سه ماه و 9 روز
  • مسئولیت : تک تیر انداز
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : شاگرد مغازه ساندویچی
  • تاریخ شهادت : 1364/12/10
  • محل شهادت : اروند رود-جزیره بوارین
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه