• شهید مجید آتش فراز

  مجید آتش فراز

  • نام : مجید آتش فراز
  • فرزند : بالائی (علی)
  • متولد : 1347/10/27 در اراک
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-لشکر8نجف اشرف-گردان ادوات
  • مدت حضور : 6 ماه و 14 روز
  • مسئولیت : بیسم چی
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : نقاش ساختمان
  • تاریخ شهادت : 1365/10/21
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : کربلای5
  • محل دفن : گرمسار امام زاده اسماعیل

  ادامه

 • شهید محمد ابراهیم آقایی

  محمد ابراهیم آقایی

  • نام : محمد ابراهیم آقایی
  • فرزند : حبیب الله
  • متولد : 1337/01/08 در تهران
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه تهران-لشکر27محمد رسول ا..(س)
  • مدت حضور : حدود 2 سال
  • مسئولیت : فرمانده گروهان
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1361/01/04
  • محل شهادت : رقابیه
  • عملیات : فتح المبین
  • محل دفن : بهشت زهرا تهران قطعه 24 ردیف 117 شماره 24

  ادامه

 • شهید محمد اُشتری

  محمد اُشتری

  • نام : محمد اُشتری
  • فرزند : ابراهیم
  • متولد : 1340/09/15 در ایوانکی
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-تیپ21-گردان کربلا
  • مدت حضور : 16 ماه و 15 روز
  • مسئولیت : فرمانده گروهان
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1364/11/21
  • محل شهادت : اروند رود-جزیره بوارین
  • عملیات : والفجر8
  • محل دفن : گرمسار ایوانکی

  ادامه

 • شهید بابک(رسول) ابراهیمی

  بابک(رسول) ابراهیمی

  • نام : بابک(رسول) ابراهیمی
  • فرزند : مصطفی
  • متولد : 1348/02/02 در ایوانکی
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-تیپ12-گردان امام سجاد(ع)
  • مدت حضور : 4ماه و 18 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1365/10/22
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : کربلای5
  • محل دفن : گرمسار ایوانکی

  ادامه

 • شهید یوسف اجاقی

  یوسف اجاقی

  • نام : یوسف اجاقی
  • فرزند : اصغر
  • متولد : 1343/07/08 در گرمسار روستای محمدآباد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار
  • مدت حضور : 1 ماه 22 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1361/03/04
  • محل شهادت : خرمشهر
  • عملیات : بیت المقدس
  • محل دفن : گرمسار روستای محمد آباد

  ادامه