• شهید جمشید صفری

  جمشید صفری

  • نام : جمشید صفری
  • فرزند : قدمعلی
  • متولد : 1319/03/04 در گرمسار روستای اله ورد آباد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: ارتش-ل92 -گد231-گر ارکان
  • مدت حضور : 5 روز
  • مسئولیت : فرمانده دسته
  • نوع عضویت : کادر نیروی زمینی ارتش
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1359/07/05
  • محل شهادت : جنوب کوشک
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گلزار شهدای گرمسار

  ادامه

 • شهید مجید آتش فراز

  مجید آتش فراز

  • نام : مجید آتش فراز
  • فرزند : بالائی (علی)
  • متولد : 1347/10/27 در اراک
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه کرمسار-ل8 نجف اشرف -گردان ادوات
  • مدت حضور : 6 ماه و 14 روز
  • مسئولیت : بی سیم چی
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : نقاش ساختمان
  • تاریخ شهادت : 1365/10/21
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : کربلای5
  • محل دفن : گلزار شهدای امام زاده اسماعیل گرمسار

  ادامه

 • شهید محمد ابراهیم آقایی

  محمد ابراهیم آقایی

  • نام : محمد ابراهیم آقایی
  • فرزند : حبیب الله
  • متولد : 1337/01/08 در تهران
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه تهران-ل27محمد رسول ا..(س)
  • مدت حضور : حدود 2 سال
  • مسئولیت : فرمانده گروهان
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1361/01/04
  • محل شهادت : منطقه رقابیه
  • عملیات : فتح المبین
  • محل دفن : بهشت زهرا تهران قطعه 24 ردیف 117 شماره 24

  ادامه

 • شهید محمد اُشتری

  محمد اُشتری

  • نام : محمد اُشتری
  • فرزند : ابراهیم
  • متولد : 1340/09/15 در ایوانکی
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-تیپ21-گد کربلا
  • مدت حضور : 16 ماه و 15 روز
  • مسئولیت : فرمانده گروهان
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1364/11/21
  • محل شهادت : اروندرود-بوارین
  • عملیات : والفجر8
  • محل دفن : گلزار شهدای ایوانکی

  ادامه

 • شهید بابک(رسول) ابراهیمی

  بابک(رسول) ابراهیمی

  • نام : بابک(رسول) ابراهیمی
  • فرزند : مصطفی
  • متولد : 1348/02/02 در ایوانکی
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار- تی12قائم (عج)گدامام سجاد
  • مدت حضور : 4ماه و 18 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1365/10/22
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : کربلای5
  • محل دفن : گلزار شهدای ایوانکی

  ادامه