• شهید مصطفی نظری

  مصطفی نظری

  • نام : مصطفی نظری
  • فرزند : نورمحمد
  • متولد : 1343/05/11 در گرمسار
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-تیپ12-گردان مخابرات
  • مدت حضور : 25ماه
  • مسئولیت : مسئول سیمبانی
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1365/11/11
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گرمسار گلزار شهدا

  ادامه

 • شهید داوود نمکی

  داوود نمکی

  • نام : داوود نمکی
  • فرزند : قدرت الله
  • متولد : 1345/05/01 در تهران
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-لشکر 17-تیپ حضرت معصومه(س)
  • مدت حضور : 3 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1361/11/20
  • محل شهادت : فکه-رقابیه
  • عملیات : والفجر مقدماتی
  • محل دفن : گرمسار حاجی آباد

  ادامه

 • شهید منوچهر نوروزی

  منوچهر نوروزی

  • نام : منوچهر نوروزی
  • فرزند : نوروزعلی
  • متولد : 1343/12/01 در گرمسار-محمد آباد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر58 ذوالفقار-تیپ2-گردان193گروهان1
  • مدت حضور : 15ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کشاورز
  • تاریخ شهادت : 1363/10/14
  • محل شهادت : منطقه زبیدات
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گرمسار گلزار شهدا

  ادامه

 • شهید اسماعیل نیک صفت

  اسماعیل نیک صفت

  • نام : اسماعیل نیک صفت
  • فرزند : قاسم
  • متولد : 1343/07/10 در گرمسار
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه گرمسار-تیپ12-گردان امام حسین(ع)
  • مدت حضور : 29ماه
  • مسئولیت : جانشین گردان
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1366/12/25
  • محل شهادت : ماووت عراق
  • عملیات : بیت المقدس3
  • محل دفن : گرمسار گلزار شهدا

  ادامه

 • شهید جهانگیر نیک نژاد

  جهانگیر نیک نژاد

  • نام : جهانگیر نیک نژاد
  • فرزند : محمد کاظم
  • متولد : 1347/05/07 در روستای کهن آباد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر84خرم آباد
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : لوله کش
  • تاریخ شهادت : 1367/04/31
  • محل شهادت : منطقه مهران
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : مشهد بهشت رضا (ع)

  ادامه