• شهید نورالله احمدی

  نورالله احمدی

  • نام : نورالله احمدی
  • فرزند : عباسعلی
  • متولد : 1338/04/10 در ایوانکی
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارنش-لشکر81زرهی باختران-گردان143
  • مدت حضور : 14 ماه
  • مسئولیت : -
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : آزاد
  • تاریخ شهادت : 1361/05/01
  • محل شهادت : جاده همدان
  • عملیات : -
  • محل دفن : گرمسار گلزار شهدا

  ادامه

 • شهید مالک احمدی

  مالک احمدی

  • نام : مالک احمدی
  • فرزند : علی اکبر
  • متولد : 1342/05/14 در ایوانکی
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار- تیپ21-گردان امام حسین(ع)
  • مدت حضور : چند بار اعزام شده
  • مسئولیت : فرمانده دسته
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1365/05/10
  • محل شهادت : جزیره مجنون -خط خندق
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گرمسار ایوانکی

  ادامه

 • شهید حاتم احمدی

  حاتم احمدی

  • نام : حاتم احمدی
  • فرزند : نبی الله
  • متولد : 1338/01/02 در گرمسار
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-سپاه مهاباد
  • مدت حضور : 5ماه و 3 روز
  • مسئولیت : بیسیم چی گردان
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1359/02/08
  • محل شهادت : مهاباد
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گرمسار گلزار شهدا

  ادامه

 • شهید محمود احمدی

  محمود احمدی

  • نام : محمود احمدی
  • فرزند : اکبر
  • متولد : 1343/11/01 در روستای ریکان گرمسار
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه گرمسار-تیپ ویژه شهدا
  • مدت حضور : 10 ماه و 8 روز
  • مسئولیت : دیده بان
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کارگر شرکت نورد شورآباد
  • تاریخ شهادت : 1365/02/24
  • محل شهادت : حاج عمران
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گرمسار ریکان

  ادامه

 • شهید احمد احمدی

  احمد احمدی

  • نام : احمد احمدی
  • فرزند : لطفعلی
  • متولد : 1338/08/25 در گرمسار
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر21-تیپ1-گردان131گروهان3
  • مدت حضور : 12ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : -
  • تاریخ شهادت : 1361/02/12
  • محل شهادت : خرمشهر
  • عملیات : بیت المقدس
  • محل دفن : گرمسار گلزار شهدا

  ادامه