• شهید عبدالله ترابی

  عبدالله ترابی

  • نام : عبدالله ترابی
  • فرزند : رحمت الله
  • متولد : 1340/12/05 در دامغان
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: پ ج جهاد مامور به نیروی هوایی ارتش
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : راننده بلدوزر
  • نوع عضویت : سرباز وظیفه
  • نوع شغل : آزاد
  • تاریخ شهادت : 1361/08/12
  • محل شهادت : عین خوش
  • عملیات : محرم
  • محل دفن : گلزار شهدای دامغان فردوس رضا(ع)

  ادامه

 • شهید حجت الله روحانی

  حجت الله روحانی

  • نام : حجت الله روحانی
  • فرزند : حسینعلی
  • متولد : 1342/04/17 در دامغان
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه انقلاب اسلامی ایران دامغان
  • مدت حضور : 1 ماه و 14 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1361/02/20
  • محل شهادت : منطقه عملیاتی خرمشهر
  • عملیات : بیت المقدس
  • محل دفن : گلزار شهدای فردوس رضای دامغان

  ادامه

 • شهید سید حسین طباطبائیان

  سید حسین طباطبائیان

  • نام : سید حسین طباطبائیان
  • فرزند : مهدی
  • متولد : 1340/2/3 در دامغان
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش لشکر 77 پیاده خراسان
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : راننده تانک
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : آزاد
  • تاریخ شهادت : 1360/3/24
  • محل شهادت : دارخوین
  • عملیات : -
  • محل دفن : گلزار شهدای فردوس رضا دامغان

  ادامه

 • شهید عبدالله مجاهد

  عبدالله مجاهد

  • نام : عبدالله مجاهد
  • فرزند : غلامحسین
  • متولد : 1343/01/15 در روستای زرگر آباد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران
  • مدت حضور : 11 ماه و 20 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : جوشکاری-آهنگری
  • تاریخ شهادت : 1361/04/01
  • محل شهادت : رقابیه
  • عملیات : فتح المبین
  • محل دفن : گلزار شهدای روستای زرگر آباد

  ادامه

 • شهید داود آبیار

  داود آبیار

  • نام : داود آبیار
  • فرزند : حسن
  • متولد : 1339/09/15 در روستای مایان
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دامغان
  • مدت حضور : 3 ماه و 4 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : بنا
  • تاریخ شهادت : 1361/09/04
  • محل شهادت : عین خوش
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : روستای مایان

  ادامه