• شهید داود آبیار

  داود آبیار

  • نام : داود آبیار
  • فرزند : حسن
  • متولد : 1339/09/15 در روستای مایان
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه دامغان
  • مدت حضور : 3 ماه و 4 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : بنا
  • تاریخ شهادت : 1361/09/04
  • محل شهادت : عین خوش
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : دامغان روستای مایان

  ادامه

 • شهید یدالله آخوندی

  یدالله آخوندی

  • نام : یدالله آخوندی
  • فرزند : محمدحسین
  • متولد : 1305/01/01 در دامغان-کلاته ملا
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه دامغان-لشکر 17 علی ابن ابیطالب (ع)
  • مدت حضور : 1ماه
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • نوع عضویت : بسیجی
  • نوع شغل : گرمابه دار
  • تاریخ شهادت : 1362/12/08
  • محل شهادت : جزیره مجنون
  • عملیات : خیبر
  • محل دفن : دامغان روستای کلاته ملا

  ادامه

 • شهید محمد حسن آذری

  محمد حسن آذری

  • نام : محمد حسن آذری
  • فرزند : محمد باقر
  • متولد : 1329/11/07 در دامغان
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه تهران
  • مدت حضور : 6 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : خیاط
  • تاریخ شهادت : 1361/11/21
  • محل شهادت : فکه
  • عملیات : والفجر مقدماتی
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا

  ادامه

 • شهید محمدحسن آذری

  محمدحسن آذری

  • نام : محمدحسن آذری
  • فرزند : محمدهادی
  • متولد : 1341/01/09 در دامغان
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: نیروی انتظامی (ژاندارمری سابق)هنگ سردشت
  • مدت حضور : 6 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : -
  • تاریخ شهادت : 1361/09/05
  • محل شهادت : سردشت
  • عملیات : درگیری با ضد انقلاب
  • محل دفن : دامغان گلزار شهدای فردوس رضا(ع)

  ادامه

 • شهید سیف اله آذری

  سیف اله آذری

  • نام : سیف اله آذری
  • فرزند : عبداله
  • متولد : 1345/06/17 در دامغان
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه دامغان
  • مدت حضور : 3 ماه
  • مسئولیت : امدادگر
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : دامداری
  • تاریخ شهادت : 1363/12/22
  • محل شهادت : شرق دجله
  • عملیات : بدر
  • محل دفن : دامغان گلزار شهدای فردوس رضا(ع)

  ادامه