• شهید عباسعلی آرو

  عباسعلی آرو

  • نام : عباسعلی آرو
  • فرزند : محمد قلی
  • متولد : 1340/02/03 در مهدیشهر
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه مهدیشهر-لشکر17-گردان موسی بن جعفر (ع)
  • مدت حضور : 3 ماه و 19 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1362/02/10
  • محل شهادت : پاسگاه زید
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : مهدیشهرگلزار شهدا

  ادامه

 • شهید محمود ابوالفضلی

  محمود ابوالفضلی

  • نام : محمود ابوالفضلی
  • فرزند : آقا برار
  • متولد : 1330/05/30 در شهمیرزاد
  • تحصیلات : لیسانس
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سایر
  • مدت حضور :
  • مسئولیت :
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : مهندس توانیر(نیروگاه نکاء)
  • تاریخ شهادت : 1366/07/07
  • محل شهادت : مازندارن نکاء
  • عملیات : سایر
  • محل دفن : مهدیشهر شهمیرزاد

  ادامه

 • شهید حسام الدین ابوالمعالی

  حسام الدین ابوالمعالی

  • نام : حسام الدین ابوالمعالی
  • فرزند : علی اکبر
  • متولد : 1344/05/01 در مهدیشهر
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه مهدیشهر-تیپ21-گردان امام رضا(ع)
  • مدت حضور : 9 ماه و 28 روز
  • مسئولیت : کمک ارپی جی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : دانشجو
  • تاریخ شهادت : 1365/02/30
  • محل شهادت : منطقه مهران
  • عملیات : مقابله با تک دشمن(مهران)
  • محل دفن : مهدیشهرگلزار شهدا

  ادامه

 • شهید علی اصغر احمدی

  علی اصغر احمدی

  • نام : علی اصغر احمدی
  • فرزند : حسن
  • متولد : 1347/04/24 در تهران
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-گروه توپخانه 55 اصفهان
  • مدت حضور : 15 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : تراشکار
  • تاریخ شهادت : 1367/04/31
  • محل شهادت : سومار
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : مهدیشهرگلزار شهدا

  ادامه

 • شهید مهدی (سیاوش) احمدیان

  مهدی (سیاوش) احمدیان

  • نام : مهدی (سیاوش) احمدیان
  • فرزند : علی احمد
  • متولد : 1343/02/25 در مهدیشهر
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه مهدیشهر-لشکر17-گردان موسی بن جعفر (ع)
  • مدت حضور : 5 ماه و 19 روز
  • مسئولیت : تیربارچی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : دانشجو
  • تاریخ شهادت : 1362/05/17
  • محل شهادت : مهران
  • عملیات : والفجر3
  • محل دفن : مهدیشهرگلزار شهدا

  ادامه