• شهید حسن همتی

  حسن همتی

  • نام : حسن همتی
  • فرزند : محمد
  • متولد : 1339/11/12 در مهدیشهر
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر21حمزه -تیپ 4-گردان803
  • مدت حضور : 9 ماه و 13 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : -
  • تاریخ شهادت : 1362/05/07
  • محل شهادت : منطقه مهران
  • عملیات : والفجر3
  • محل دفن : مهدیشهرگلزار شهدا

  ادامه

 • شهید علی آقا همتیان

  علی آقا همتیان

  • نام : علی آقا همتیان
  • فرزند : معصوم
  • متولد : 1346/02/25 در درجزین
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سایر
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : -
  • نوع عضویت : مردمی
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1357/11/13
  • محل شهادت : مهدیشهر
  • عملیات : انقلاب
  • محل دفن : مهدیشهر امام زاده قاسم

  ادامه

 • شهید حسین همتیان

  حسین همتیان

  • نام : حسین همتیان
  • فرزند : محمد
  • متولد : 1340/01/12 در سمنان
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه مهدیشهر-لشکر17-گردان موسی بن جعفر (ع)
  • مدت حضور : 26ماه
  • مسئولیت : فرمانده دسته
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1363/12/22
  • محل شهادت : شرق دجله
  • عملیات : بدر
  • محل دفن : مهدیشهر درجزین

  ادامه

 • شهید ابوالفضل یزدانی کمرودی

  ابوالفضل یزدانی کمرودی

  • نام : ابوالفضل یزدانی کمرودی
  • فرزند : محمد
  • متولد : 1341/05/06 در سواد کوه - کمرود
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر 23 نیروهای مخصوص(نوهد)
  • مدت حضور : 18 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کارگر و چوپان
  • تاریخ شهادت : 1367/01/21
  • محل شهادت : پنجوین عراق
  • عملیات : بیت المقدس 5
  • محل دفن : مهدیشهر خطیر کوه -روستای لرد (رودبار)

  ادامه

 • شهید محمد صادق یوسفیان

  محمد صادق یوسفیان

  • نام : محمد صادق یوسفیان
  • فرزند : حسین
  • متولد : 1348/12/07 در تهران
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه مهدیشهر-لشکر17-گردان موسی بن جعفر(ع)
  • مدت حضور : 18 ماه
  • مسئولیت : ار پی جی زن
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1363/12/25
  • محل شهادت : شرق دجله
  • عملیات : بدر
  • محل دفن : مهدیشهرگلزار شهدا

  ادامه