• شهید ساجد اسکندری

  ساجد اسکندری

  • نام : ساجد اسکندری
  • فرزند : شیر آقا
  • متولد : 1327/12/18 در فیروزکوه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه مهدیشهر-تیپ 21-گردان موسی بن جعفر(ع)
  • مدت حضور : 13 ماه
  • مسئولیت : ار پی جی زن
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارمند راه آهن سمنان
  • تاریخ شهادت : 1364/11/22
  • محل شهادت : اروند رود جزیره ام الرصاص
  • عملیات : والفجر8
  • محل دفن : مهدیشهرگلزار شهدا

  ادامه

 • شهید سهراب اقیان

  سهراب اقیان

  • نام : سهراب اقیان
  • فرزند : عباسعلی
  • متولد : 1344/07/12 در مهدی شهر
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه مهدیشهر-تیپ12-گردان موس ابن جعفر(ع)
  • مدت حضور : 10 ماه و 23 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارگر
  • تاریخ شهادت : 1366/08/29
  • محل شهادت : ماووت عراق
  • عملیات : نصر 8
  • محل دفن : مهدیشهرگلزار شهدا

  ادامه

 • شهید رضا اکبری

  رضا اکبری

  • نام : رضا اکبری
  • فرزند : اکبر
  • متولد : در افغانستان
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه قدس
  • مدت حضور : 3 ماه 25 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارگر
  • تاریخ شهادت : 1395/02/10
  • محل شهادت : سوریه حلب
  • عملیات : مدافع حرم
  • محل دفن : مهدیشهر شهمیرزاد

  ادامه

 • شهید محمد ایرانبخش

  محمد ایرانبخش

  • نام : محمد ایرانبخش
  • فرزند : حسین
  • متولد : 1340/10/06 در شهمیرزاد
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه مهدیشهر-سپاه سردشت
  • مدت حضور : 1 ماه و 26 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1362/06/07
  • محل شهادت : سردشت روستای بصره
  • عملیات : درگیری با ضد انقلاب
  • محل دفن : مهدیشهر شهمیرزاد

  ادامه

 • شهید نقی ایمانی

  نقی ایمانی

  • نام : نقی ایمانی
  • فرزند : حسین
  • متولد : 1343/12/01 در فولاد محله
  • تحصیلات : فوق دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه مهدیشهر-تیپ21-گردان موسی بن جعفر(ع)
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : معلم
  • تاریخ شهادت : 1364/11/22
  • محل شهادت : اروند رود جزیره ام الرصاص
  • عملیات : والفجر8
  • محل دفن : مهدیشهر فولاد محله

  ادامه