• شهید سعید ابراهیمی

  سعید ابراهیمی

  • نام : سعید ابراهیمی
  • فرزند : زین العابدین
  • متولد : 1342/03/10 در روستای کهن آباد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: نیروی انتظامی (کمیته سابق)
  • مدت حضور : 2 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : کادر
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1359/09/19
  • محل شهادت : آبادان
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : جاویدالاثر

  ادامه

 • شهید رضاحسین ابوالی

  رضاحسین ابوالی

  • نام : رضاحسین ابوالی
  • فرزند : حسین
  • متولد : 1342/06/09 در گرمسار
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر58ذوالفقار-گردان 193گروهان3
  • مدت حضور : 3ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کشاورز
  • تاریخ شهادت : 1363/12/26
  • محل شهادت : زبیدات
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : آرادان امامزاده عبدالله

  ادامه

 • شهید گل وردی ابوالی

  گل وردی ابوالی

  • نام : گل وردی ابوالی
  • فرزند : مراد
  • متولد : 1340/03/10 در روستای عدل آباد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر21 حمزه
  • مدت حضور : حدود 12ماه
  • مسئولیت : ار پی جی زن
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کارگر
  • تاریخ شهادت : 1361/02/10
  • محل شهادت : دارخوین
  • عملیات : بیت المقدس
  • محل دفن : گرمسار امامزاده عبدالله

  ادامه

 • شهید ایرج ابولی

  ایرج ابولی

  • نام : ایرج ابولی
  • فرزند : محمد رضا
  • متولد : 1346/02/20 در گرمسار
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه ارادان-لشکر8نجف اشرف
  • مدت حضور : 25ماه
  • مسئولیت : راننده تانک
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : -
  • تاریخ شهادت : 1367/01/26
  • محل شهادت : فاو
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گرمسار ایوانکی امامزاده عبدا.

  ادامه

 • شهید رضا اشرفی

  رضا اشرفی

  • نام : رضا اشرفی
  • فرزند : نورالله
  • متولد : 1340/10/05 در حسین آباد - گرمسار
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر64پیاده-گردان132پیاده
  • مدت حضور : 21ماه
  • مسئولیت : تیربارچی
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : -
  • تاریخ شهادت : 1361/07/21
  • محل شهادت : پیرانشهر
  • عملیات : درگیری با ضد انقلاب
  • محل دفن : آرادان امامزاده عبدالله

  ادامه