• شهید علی اعظم خالقی

  علی اعظم خالقی

  • نام : علی اعظم خالقی
  • فرزند : ذبیح اله
  • متولد : 1340/07/14 در روستای یاتری سفلی
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش ل21حمزه تی1گردان131رکن یکم
  • مدت حضور : 12ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : کشاورز
  • تاریخ شهادت : 1361/06/22
  • محل شهادت : بیمارستان شهید لبافی نژاد
  • عملیات : -
  • محل دفن : روستای یاتری سفلی

  ادامه

 • شهید احمد رامه

  احمد رامه

  • نام : احمد رامه
  • فرزند : شیر محمد
  • متولد : 1339/03/06 در روستای رامه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش جمهوری اسلامی ایران -ل 21 حمزه-گ پیاده
  • مدت حضور : یکسال و 10 روز
  • مسئولیت : تیر بار چی
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : کارگر
  • تاریخ شهادت : 1361/01/06
  • محل شهادت : رقابیه-تپه چشمه
  • عملیات : فتح المبین
  • محل دفن : روستای رامه

  ادامه

 • شهید سعید ابراهیمی

  سعید ابراهیمی

  • نام : سعید ابراهیمی
  • فرزند : زین العابدین
  • متولد : 1342/03/10 در روستای کهن آباد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: کمیته انقلاب اسلامی منطقه 2 تهران
  • مدت حضور : 2 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : پاسدار کمیته
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1359/09/19
  • محل شهادت : آبادان
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : مفقود الجسد

  ادامه

 • شهید رضاحسین ابوالی

  رضاحسین ابوالی

  • نام : رضاحسین ابوالی
  • فرزند : حسین
  • متولد : 1342/06/09 در گرمسار
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-ل58ذوالفقار-گردان 193گروهان3
  • مدت حضور : 3ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز وظیفه
  • نوع شغل : کشاورز
  • تاریخ شهادت : 1363/12/26
  • محل شهادت : زبیدات(دهلران)
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : گلزار شهدای روستای امامزاده عبدالله گرمسار

  ادامه

 • شهید گل وردی ابوالی

  گل وردی ابوالی

  • نام : گل وردی ابوالی
  • فرزند : مراد
  • متولد : 1340/03/10 در روستای عدل آباد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش جمهوری اسلامی ایران ل21 حمزه
  • مدت حضور : حدود 12ماه
  • مسئولیت : آر پی چی زن
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : کارگر
  • تاریخ شهادت : 1361/02/10
  • محل شهادت : دارخوین
  • عملیات : بیت المقدس
  • محل دفن : امام زاده عبداله گرمسار

  ادامه