• شهید علی اکبر ابراهیمی

  علی اکبر ابراهیمی

  • نام : علی اکبر ابراهیمی
  • فرزند : حسینعلی
  • متولد : 1345/02/25 در سرخه
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-تیپ21-گردان موس ابن جعفر(ع)
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : معاون گروهان
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1365/02/29
  • محل شهادت : مهران
  • عملیات : مقابله با تک دشمن(مهران)
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید محمد رضا ابراهیمی

  محمد رضا ابراهیمی

  • نام : محمد رضا ابراهیمی
  • فرزند : مهدی
  • متولد : 1341/09/01 در سرخه
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-تیپ7ولیعصر(عج)
  • مدت حضور : 1 ماه و 15 روز
  • مسئولیت : مسئول پشتیبانی گروهان
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1361/02/20
  • محل شهادت : منطقه خرمشهر شلمچه
  • عملیات : بیت المقدس
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید قربانعلی ابک

  قربانعلی ابک

  • نام : قربانعلی ابک
  • فرزند : اسماعیل
  • متولد : 1346/01/10 در سرخه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-لشکر17-گردان حضرت رسول(ص)
  • مدت حضور : 10ماه 12روز
  • مسئولیت : غواص
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارمند جهاد
  • تاریخ شهادت : 1363/12/25
  • محل شهادت : شرق دجله
  • عملیات : بدر
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید محمد رضا احسانی

  محمد رضا احسانی

  • نام : محمد رضا احسانی
  • فرزند : عباسعلی
  • متولد : 1347/01/05 در سرخه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-سپاه سردشت
  • مدت حضور : 13روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : روحانی(طلبه)
  • تاریخ شهادت : 1362/06/03
  • محل شهادت : سردشت
  • عملیات : درگیری با ضد انقلاب
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید محمد حسین احسانی

  محمد حسین احسانی

  • نام : محمد حسین احسانی
  • فرزند : عبدالله
  • متولد : 1343/02/10 در سرخه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-تیپ7ولیعصر(عج)
  • مدت حضور : 8ماه
  • مسئولیت : ار پی جی زن
  • نوع عضویت : بسیج ویژه
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1361/02/19
  • محل شهادت : منطقه خرمشهر
  • عملیات : بیت المقدس
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه