• شهید محمد باقر اسدی نژاد

  محمد باقر اسدی نژاد

  • نام : محمد باقر اسدی نژاد
  • فرزند : حسن
  • متولد : 1335/12/04 در سرخه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: جهاد سمنان
  • مدت حضور : 3 ماه 12روز
  • مسئولیت : کمک مکانیک
  • نوع عضویت : جهادگر
  • نوع شغل : کارمند جهاد
  • تاریخ شهادت : 1365/10/30
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : کربلای5
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید عبدالله اسلامی

  عبدالله اسلامی

  • نام : عبدالله اسلامی
  • فرزند : نجف علی
  • متولد : 1345/04/21 در سرخه
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-تیپ21-گردان ادوات
  • مدت حضور : 1ماه 15روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : -
  • تاریخ شهادت : 1365/01/08
  • محل شهادت : منطقه فاو
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : سمنان امام زاده یحیی

  ادامه

 • شهید حسن اسیری سرخه

  حسن اسیری سرخه

  • نام : حسن اسیری سرخه
  • فرزند : محمد
  • متولد : 1346/03/18 در سرخه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-لشکر8 نجف اشرف
  • مدت حضور : 7ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : چوپان
  • تاریخ شهادت : 1365/10/16
  • محل شهادت : منطقه فاو
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید عباسعلی اشرف

  عباسعلی اشرف

  • نام : عباسعلی اشرف
  • فرزند : حسن
  • متولد : 1339/09/15 در سرخه
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه سرخه-لشکر17-گردان موسی بن جعفر (ع)
  • مدت حضور : 39ماه 9روز
  • مسئولیت : فرمانده گروهان
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1363/12/21
  • محل شهادت : شرق دجله
  • عملیات : بدر
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید محمدحسین اشرف

  محمدحسین اشرف

  • نام : محمدحسین اشرف
  • فرزند : علی اکبر
  • متولد : 1342/03/01 در سرخه
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-لشکر17-گردان موسی بن جعفر (ع)
  • مدت حضور : 10ماه
  • مسئولیت : معاون گروهان
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1362/08/28
  • محل شهادت : پنجوین عراق
  • عملیات : والفجر4
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه