• شهید ولی الله نجفی نسب

  ولی الله نجفی نسب

  • نام : ولی الله نجفی نسب
  • فرزند : فتح الله
  • متولد : 1314/9/14 در سمنان - لاسجرد
  • تحصیلات : بی سواد
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سایر
  • مدت حضور :
  • مسئولیت :
  • نوع عضویت : مردمی
  • نوع شغل : کشاورز
  • تاریخ شهادت : 1387/10/15
  • محل شهادت : عراق - کاظمین
  • عملیات : -
  • محل دفن : سرخه لاسجرد امامزاده علی اکبر

  ادامه

 • شهید حسین نمازی

  حسین نمازی

  • نام : حسین نمازی
  • فرزند : روح الله
  • متولد : 1343/04/20 در روستای بیابانک
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه سرخه-لشکر17-گردان موسی ابن جعفر(ع)
  • مدت حضور : 1ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارمند صنایع دفاع
  • تاریخ شهادت : 1369/05/06
  • محل شهادت : بیمارستان کلن المان
  • عملیات : -
  • محل دفن : سرخه روستای بیابانک

  ادامه

 • شهید حسینعلی نوروزی

  حسینعلی نوروزی

  • نام : حسینعلی نوروزی
  • فرزند : تقی
  • متولد : 1337/11/10 در روستای افتر
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: ارتش-لشکر30گرگان-گردان190 گروهان2
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : فرمانده گروه ادوات
  • نوع عضویت : کادر
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1362/09/23
  • محل شهادت : پنجوین عراق
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : سرخه روستای افتر

  ادامه

 • شهید مرتضی وطنی

  مرتضی وطنی

  • نام : مرتضی وطنی
  • فرزند : حسین
  • متولد : 1343/01/05 در سرخه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-لشکر17-گردان موسی بن جعفر (ع)
  • مدت حضور : 8ماه 22روز
  • مسئولیت : آر پی چی زن
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1362/08/28
  • محل شهادت : پنجوین عراق
  • عملیات : والفجر4
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید علی اصغر ولی

  علی اصغر ولی

  • نام : علی اصغر ولی
  • فرزند : علیرضا
  • متولد : 1342/06/01 در روستای افتر
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: نیروی انتظامی
  • مدت حضور : 4ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : چو پان
  • تاریخ شهادت : 1362/06/29
  • محل شهادت : سقز
  • عملیات : درگیری با ضد انقلاب
  • محل دفن : سرخه روستای افتر

  ادامه