• شهید حسین نمازی

  حسین نمازی

  • نام : حسین نمازی
  • فرزند : روح الله
  • متولد : 1343/04/20 در روستای بیابانک
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه سمنان لشگر17 گردان موسی ابن جعفر(ع)
  • مدت حضور : 1ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارمند صنایع دفاع
  • تاریخ شهادت : 1369/05/06
  • محل شهادت : بیمارستان کلن المان
  • عملیات : -
  • محل دفن : روستای بیابانک

  ادامه

 • شهید حسینعلی نوروزی

  حسینعلی نوروزی

  • نام : حسینعلی نوروزی
  • فرزند : تقی
  • متولد : 1337/11/10 در روستای افتر
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: ارتش لشگر 30 گرگان گردان190 گروهان2
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : فرمانده گروه ادوات
  • نوع عضویت : کادر
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1362/09/23
  • محل شهادت : منطقه پنجوین عراق
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : روستای افتر

  ادامه

 • شهید مرتضی وطنی

  مرتضی وطنی

  • نام : مرتضی وطنی
  • فرزند : حسین
  • متولد : 1343/01/05 در سرخه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سمنان-لشگر17-گردان موسی بن جعفر (ع)
  • مدت حضور : 8ماه 22روز
  • مسئولیت : آر پی چی زن
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1362/08/28
  • محل شهادت : منطقه پنجوین عراق
  • عملیات : والفجر4
  • محل دفن : گلزار شهدای سرخه

  ادامه

 • شهید علی اصغر ولی

  علی اصغر ولی

  • نام : علی اصغر ولی
  • فرزند : علیرضا
  • متولد : 1342/06/01 در روستای افتر
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • مدت حضور : 4ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : وظیفه
  • نوع شغل : چو پان
  • تاریخ شهادت : 1362/06/29
  • محل شهادت : سقز
  • عملیات : درگیری با ضد انقلاب
  • محل دفن : روستای افتر

  ادامه

 • شهید نوروز علی هراتیان

  نوروز علی هراتیان

  • نام : نوروز علی هراتیان
  • فرزند : رمضان
  • متولد : 1339/12/15 در سمنان
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: صنایع دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : مسئول فنی انهدام مهمات از رده خارج
  • نوع عضویت : کارمند
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1371/05/26
  • محل شهادت : میدان تیر (پایگاه هوائی) سمنان
  • عملیات : -
  • محل دفن : روستای بیابانک

  ادامه