• شهید علی اکبر احسانی

  علی اکبر احسانی

  • نام : علی اکبر احسانی
  • فرزند : محمد
  • متولد : 1344/01/01 در سرخه
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-لشکر17-گردان موسی بن جعفر (ع)
  • مدت حضور : 11ماه
  • مسئولیت : کمک تیربارچی
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1363/06/01
  • محل شهادت : رود کارون
  • عملیات : -
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید نورا... اختری

  نورا... اختری

  • نام : نورا... اختری
  • فرزند : عباسعلی
  • متولد : 1351/03/15 در مشهد
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-تیپ12-گردان علی ابن ابیطالب(ع)
  • مدت حضور : 2ماه و25روز
  • مسئولیت : رزمنده (تک تیر انداز )
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1365/12/19
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : قم صحن حضرت معصومه (س)

  ادامه

 • شهید غلامرضا ادهم

  غلامرضا ادهم

  • نام : غلامرضا ادهم
  • فرزند : خداداد(محمد)
  • متولد : 1334/09/05 در سرخه
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه ورامین
  • مدت حضور : 2ماه و7روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیجی
  • نوع شغل : معلم
  • تاریخ شهادت : 1362/12/18
  • محل شهادت : جزیره مجنون
  • عملیات : خیبر
  • محل دفن : ورامین مزار سید فتح الله

  ادامه

 • شهید علی اکبر ادهم

  علی اکبر ادهم

  • نام : علی اکبر ادهم
  • فرزند : حسینعلی
  • متولد : 1340/10/15 در سرخه
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-تیپ17علی ابن ابیطالبب(ع)-گردان ثارا
  • مدت حضور : 3 ماه
  • مسئولیت : فرمانده دسته
  • نوع عضویت : پاسدار
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1361/04/23
  • محل شهادت : شرق بصره (پاسگاه زید)
  • عملیات : رمضان
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه

 • شهید علی ادهم

  علی ادهم

  • نام : علی ادهم
  • فرزند : حسن
  • متولد : 1347/06/07 در جمال آباد گرمسار
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه سرخه-تیپ12-گردان روح ا..گروهان محب
  • مدت حضور : 9ماه و 23روز
  • مسئولیت : بی سیم چی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : دانشجو
  • تاریخ شهادت : 1366/04/29
  • محل شهادت : جزیره مجنون
  • عملیات : تک جزیره مجنون
  • محل دفن : سرخه گلزارشهدا

  ادامه