• شهید رجبعلی آجودانی

  رجبعلی آجودانی

  • نام : رجبعلی آجودانی
  • فرزند : اکبر
  • متولد : 1330/7/3 در چهارطاق پرو
  • تحصیلات : سایر
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 12-واحد تدارکات
  • مدت حضور : 8 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیجی
  • نوع شغل : کارگر ذوب آهن
  • تاریخ شهادت : 1365/10/25
  • محل شهادت : هفت تپه
  • عملیات : بمباران هوایی
  • محل دفن : شاهرود گلزار شهدا

  ادامه

 • شهید یدالله آخوندی

  یدالله آخوندی

  • نام : یدالله آخوندی
  • فرزند : محمدحسین
  • متولد : 1305/01/01 در دامغان-کلاته ملا
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه دامغان-لشکر 17 علی ابن ابیطالب (ع)
  • مدت حضور : 1ماه
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • نوع عضویت : بسیجی
  • نوع شغل : گرمابه دار
  • تاریخ شهادت : 1362/12/08
  • محل شهادت : جزیره مجنون
  • عملیات : خیبر
  • محل دفن : دامغان روستای کلاته ملا

  ادامه

 • شهید حبیب الله آخوندی

  حبیب الله آخوندی

  • نام : حبیب الله آخوندی
  • فرزند : محمدعلی
  • متولد : 1340/04/01 در بسطام
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود
  • مدت حضور : 4ماه و 10روز
  • مسئولیت : تیربارچی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1361/02/10
  • محل شهادت : جاده اهواز - خرمشهر
  • عملیات : بیت المقدس
  • محل دفن : شاهرود بسطام

  ادامه

 • شهید مجید آخوندی

  مجید آخوندی

  • نام : مجید آخوندی
  • فرزند : محمد علی
  • متولد : 1332/07/03 در شاهرود - بسطام
  • تحصیلات : فوق دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ امام حسین (ع)
  • مدت حضور : 3 ماه و 8 روز
  • مسئولیت : تیربارچی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : معلم
  • تاریخ شهادت : 1361/04/25
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : رمضان
  • محل دفن : شاهرود بسطام

  ادامه

 • شهید محمد حسن آذری

  محمد حسن آذری

  • نام : محمد حسن آذری
  • فرزند : محمد باقر
  • متولد : 1329/11/07 در دامغان
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه تهران
  • مدت حضور : 6 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : خیاط
  • تاریخ شهادت : 1361/11/21
  • محل شهادت : فکه
  • عملیات : والفجر مقدماتی
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا

  ادامه