• شهید علی یونسی

  علی یونسی

  • نام : علی یونسی
  • فرزند : احمد
  • متولد : 1346/9/20 در شاهرود - مغان
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 12-گردان بهداری
  • مدت حضور : 8 ماه و 11 روز
  • مسئولیت : نیروی گردان بهداری
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : -
  • تاریخ شهادت : 1366/11/4
  • محل شهادت : ماووت عراق
  • عملیات : بیت المقدس2
  • محل دفن : شاهرودگلزار شهدای

  ادامه

 • شهید محمد علی یونسیان

  محمد علی یونسیان

  • نام : محمد علی یونسیان
  • فرزند : محمد
  • متولد : 1344/3/10 در شاهرود
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر77خراسان-تیپ1-گردان136
  • مدت حضور : 9 ماه و 17 روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کشاورزی و بنایی
  • تاریخ شهادت : 1364/5/2
  • محل شهادت : مهاباد-سربولر
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : شاهرود گلزار شهدا

  ادامه

 • شهید مجید یونسیان

  مجید یونسیان

  • نام : مجید یونسیان
  • فرزند : عباسعلی
  • متولد : 1345/12/12 در شاهرود
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ امام حسین (ع)
  • مدت حضور : 4ماه و28روز
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1361/08/11
  • محل شهادت : عین خوش
  • عملیات : محرم
  • محل دفن : شاهرود گلزار شهدا

  ادامه

 • شهید حسن یونسیان

  حسن یونسیان

  • نام : حسن یونسیان
  • فرزند : مهدی
  • متولد : 1340/1/07 در قزوین
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : فرمانده دسته
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : جوشکار
  • تاریخ شهادت : 1361/08/15
  • محل شهادت : عین خوش
  • عملیات : محرم
  • محل دفن : شاهرود گلزار شهدا

  ادامه

 • شهید حسن یونسیان

  حسن یونسیان

  • نام : حسن یونسیان
  • فرزند : رضا
  • متولد : 1337/2/2 در شاهرود
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: ارتش-لشکر21حمزه-تیپ2-گردان 144
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : کادر
  • نوع شغل : نظامی
  • تاریخ شهادت : 1364/11/23
  • محل شهادت : شلمچه
  • عملیات : والفجر8
  • محل دفن : جاویدالاثر نمای قبر شاهرود گلزار شهدا

  ادامه