• شهید سیدعبدالحسین آجودانی

  سیدعبدالحسین آجودانی

  • نام : سیدعبدالحسین آجودانی
  • فرزند : سیدرضا
  • متولد : 1347/04/01 در چهارطاق
  • تحصیلات : دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 12-گردان کربلا
  • مدت حضور : 6ماه و 3 روز
  • مسئولیت : تیربارچی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : محصل
  • تاریخ شهادت : 1366/08/29
  • محل شهادت : ماووت
  • عملیات : نصر 8
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه

 • شهید موسی آجودانی

  موسی آجودانی

  • نام : موسی آجودانی
  • فرزند : قنبر
  • متولد : 1343/1/1 در شاهرود - چهارطاق
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر 64 پیاده ارومیه
  • مدت حضور : -
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : -
  • تاریخ شهادت : 1363/3/16
  • محل شهادت : ارومیه روستای باوان
  • عملیات : درگیری با ضد انقلاب
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه

 • شهید حسن آجودانی

  حسن آجودانی

  • نام : حسن آجودانی
  • فرزند : رمضان
  • متولد : 1345/01/01 در شاهرود - روستای چهار طاق
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 21-گردان کربلا
  • مدت حضور : سه ماه و 9 روز
  • مسئولیت : تک تیر انداز
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : شاگرد مغازه ساندویچی
  • تاریخ شهادت : 1364/12/10
  • محل شهادت : اروند رود-جزیره بوارین
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه

 • شهید محمد رضا آجودانی

  محمد رضا آجودانی

  • نام : محمد رضا آجودانی
  • فرزند : عباس
  • متولد : 1337/08/01 در شاهرود - روستای چهار طاق
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : متاهل
  • یگان: سپاه شاهرود-تیپ 21-گردان ادوات
  • مدت حضور : 13 ماه و 8 روز
  • مسئولیت : دوشکاچی
  • نوع عضویت : بسیج
  • نوع شغل : کارگر شرکت البرز شرقی
  • تاریخ شهادت : 1364/11/21
  • محل شهادت : جنوب-اروند رود
  • عملیات : والفجر8
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه

 • شهید عباس آجودانی

  عباس آجودانی

  • نام : عباس آجودانی
  • فرزند : محمد
  • متولد : 1342/03/20 در چهار طاق
  • تحصیلات : زیر دیپلم
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر23نوهد-گردان1922 احتیاط قدس
  • مدت حضور :
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : ساعت سازی
  • تاریخ شهادت : 1362/12/18
  • محل شهادت : سردشت
  • عملیات : درگیری با ضد انقلاب
  • محل دفن : شاهرود روستای چهار طاق

  ادامه