• دیدار مدیر کل اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان سمنان از ستاد کنگره سه هزار شهید استان سمنان

    دیدار مدیر کل اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان سمنان از ستاد کنگره سه هزار شهید استان سمنان

  • ایام دفاع مقدس یادآور رشادت های بی بدیل فرزندان ایران اسلامی گرامی باد.

    ایام دفاع مقدس یادآور رشادت های بی بدیل فرزندان ایران اسلامی گرامی باد.

  • مستند تولید شده در ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان اثر برگزیده جشنواره مراکز استان ها

    مستند تولید شده در ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان اثر برگزیده جشنواره مراکز استان ها