• بزرگترین رخداد فرهنگی ادبی دفاع مقدس شهرستان دامغان به روایت تصویر

  بزرگترین رخداد فرهنگی ادبی دفاع مقدس شهرستان دامغان به روایت تصویر

 • آئین رونمایی از فرهنگ نامه شهدای شهرستان دامغان

  آئین رونمایی از فرهنگ نامه شهدای شهرستان دامغان

 • اهداء کتاب فرهگ نامه شهدای شهرستان دامغان به نماینده ولی فقیه دراستان سمنان

  اهداء کتاب فرهگ نامه شهدای شهرستان دامغان به نماینده ولی فقیه دراستان سمنان

 • حضور ریاست و اعضای ستاد کنگره 3000 شهید استان سمنان در منزل شهید بداغی و نمایش مستند شهید بداغی

  حضور ریاست و اعضای ستاد کنگره 3000 شهید استان سمنان در منزل شهید بداغی و نمایش مستند شهید بداغی

 • حضورسردار حسن زاده در ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

  حضورسردار حسن زاده در ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

  سردار حسن زاده:بایدگنجینه بزرگ جمع آوری شده در ستاد کنگره به سرعت تبدیل به محتوا شود.من واقعا به وجد آمدم از کار بزرگ وبا عظمت شما(کنگره شهدا)

  ادامه