• حضور فرمانده سپاه قائم آل محمد استان سمنان و همراهان در ستاد کنگره سه هزار شهید استان

  حضور فرمانده سپاه قائم آل محمد استان سمنان و همراهان در ستاد کنگره سه هزار شهید استان

 • دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای استان با آیت الله شاهچراغی

  دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای استان با آیت الله شاهچراغی

 • حضور دانش آموزان مدرسه علامه امینی در ستاد کنگره سه هزار شهید استان سمنان

  حضور دانش آموزان مدرسه علامه امینی در ستاد کنگره سه هزار شهید استان سمنان

 • دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای استان سمنان با آقای دکتر خباز استاندار سمنان

  دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای استان سمنان با آقای دکتر خباز استاندار سمنان