• پایان سیطره شجره خبیثه ملعونه داعش را اعلام میکنم....

  پایان سیطره شجره خبیثه ملعونه داعش را اعلام میکنم....

 • برگزاری مراسم آئین رونمایی از کتاب فرهنگ نامه شهدای معلم

  برگزاری مراسم آئین رونمایی از کتاب فرهنگ نامه شهدای معلم

 • آئین رونمایی از مستند شهیدان شیخ محمد تهرانی و مهدی بداغی

  آئین رونمایی از مستند شهیدان شیخ محمد تهرانی و مهدی بداغی

 • برگزاری جلسه ای با حضور دکتر انصاریان و نویسندگان استان سمنان جهت پیشبرد فرهنگ نامه شهدا

  برگزاری جلسه ای با حضور دکتر انصاریان و نویسندگان استان سمنان جهت پیشبرد فرهنگ نامه شهدا