• یادواره 72 شهید هیئت و پایگاه مقاومت بسیج مجمع ابوالفضل العباس (علیه السلام) سمنان

    یادواره 72 شهید هیئت و پایگاه مقاومت بسیج مجمع ابوالفضل العباس (علیه السلام) سمنان

  • حضور فرمانده سپاه قائم آل محمد استان سمنان و همراهان در ستاد کنگره سه هزار شهید استان

    حضور فرمانده سپاه قائم آل محمد استان سمنان و همراهان در ستاد کنگره سه هزار شهید استان