• دیدار مدیر کل اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان سمنان از ستاد کنگره سه هزار شهید استان سمنان

    دیدار مدیر کل اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان سمنان از ستاد کنگره سه هزار شهید استان سمنان

  • ایام دفاع مقدس یادآور رشادت های بی بدیل فرزندان ایران اسلامی گرامی باد.

    ایام دفاع مقدس یادآور رشادت های بی بدیل فرزندان ایران اسلامی گرامی باد.

  • مستند تولید شده در ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان اثر برگزیده جشنواره مراکز استان ها