حضور اعضای ستاد کنگره شهدای قم در ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

pic2.jpg

حضور اعضای ستاد کنگره شهدای استان قم در ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان جهت بررسی و استفاده از تجربیات این ستاد در برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای استان سمنان

اعضای محترم ستاد کنگره شهدای استان قم جهت برگزاری کنگره در سال 1399 در ستاد کنگره شهدای استان سمنان حضوربهم رسانیدند.

در این دیدار صمیمی ابتدا جلسه ای با ریاست محترم ستاد انجام شده و از اهم کار های انجام گرفته شده  د راین ستاد مطلع گشتند و سپس جهت آشنایی بیشتر از فعالیت های ستاد کنگره استان سمنان با تمام کمیته های جلسه ای پیرامون انجام دادند.در این جلسات کمیته های ستاد کنگره استان سمنان تمام فعالیت های انجام داده را برای دوستان قم بازگو کردند تا در اجرای برنامه کنگره شهدای استان قم مورد استفاده قرار گیرد.

خوشبختانه ستاد کنگره استان سمنان از حیث کیفیت و کمیت اجرای برنامه کنگره در سطح کشور جزء  برترین استان های کشور می باشد که برخی از این فعالیت ها در کشور تاره و اثر گذار بوده است.

0 نظر

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.*